Reclamații Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui

Dacă întâmpini probleme ce țin de mediul înconjurător , nu ezita să faci o reclamație / sesizare la Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui.

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui Program

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui are următorul program :

 • Luni – Joi  8:00 – 16:30;
 • Vineri 8:00 – 14:00

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui Contact

Adresă Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui : Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, judeţul Vaslui

Număr de telefon  Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui : 0335 401 723

E-mail Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui : office@apmvs.anpm.ro

Ce trebuie să conțină o reclamație pentru Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui :

 • Nume și Prenume ;
 • Adresa;
 • Număr de telefon;
 • Adresa de E-mail;
 • Descrierea reclamației;
 • Documente justificative.

Este important să furnizați numele și adresa dumneavoastră de contact astfel încât autoritățile să poată să vă contacteze și să vă furnizeze informații actualizate cu privire la starea reclamației dumneavoastră.

Furnizați o descriere detaliată a faptelor care sunt subiectul reclamației dumneavoastră și identificați cu precizie locul unde acestea au avut loc.

În cazul în care există dovezi care susțin reclamația dumneavoastră, cum ar fi fotografii, înregistrări sau alte documente, acestea ar trebui atașate la reclamația dumneavoastră.

Care sunt problemele de care se ocupă Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui?

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui se ocupă de probleme ce țin de :

 • Zgomot ambiant
 • Emisii Industriale ;
 • Schimbări Climatice ;
 • Dezvoltare Durabilă ;
 • Calitatea Aerului ;
 • Sol , Subsol ;
 • Deșeuri ;
 • Biodiversitate ;
 • Reglementări ;
 • Radioactivitate ;
 • Biosecuritate ;
 • Instrumente ale performanței de mediu ;
 • Substanțe și produse chimice periculoase ;
 • Laboratoare Naționale de Referință ;

Agenția pentru Protecția Mediului ( APM ) Vaslui – Informații despre mediu

Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se realizează în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000 şi a prevederilor Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia privind mediul, transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

Legislaţia specifică în vigoare asigură publicului dreptul de acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice şi stabileşte condiţiile, termenii de bază şi modalităţile de exercitare a acestui drept.

Drepturi ale publicului:

 • Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, are acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru o autoritate publică.
 • Autorităţile publice sunt obligate să pună la dispoziţia oricărui solicitant, la cererea acestuia, informaţia privind mediul deţinută de sau pentru ele, fără justificarea scopului în care aceasta informaţie a fost cerută.
 • Accesul la orice liste sau registre publice puse la dispoziţia publicului precum şi examinarea pe loc a informaţiei solicitate se face în mod gratuit, cu excepţia costurilor legate de necesitatea realizării de copii de pe documente dacă este cazul.
 • Orice persoană care nu este mulţumită de răspunsul primit la o cerere de furnizare a informaţiei privind mediul are dreptul să acţioneze astfel:

– plângere prealabilă adresată conducătorului autorităţii publice de la care a primit răspunsul nesatisfăcător;

– cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, dacă nu este mulţumit de soluţionarea plângerii prealabile.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal