E 466 – Carboximeticeluloză sodică

E466 InfoCons Protectia Consumatorilor

Ce este aditivul E 466?

Aditivul alimentar E466 este un aditiv semisintetic care are rol de emulgator, stabilizator şi agent de îngroșare. Este un eter de tip ionic al celulozei, ce poate sa fie utilizat și ca substanță – suport pentru alți aditivi alimentari[1].

E466 alimente InfoCons Protectia Consumatorului

Care sunt alimentele ce conțin aditivul alimentar E 466?

Aditivul alimentar E 466, carboximetilceluloza sodică, poate fi regăsit în următoarele produse:

 • Smântână pasteurizată nearomatizată (cu excepția smântânii cu conținut redus de grăsime);
 • Produse nearomatizate pe bază de smântână fermentate cu fermenți vii și produse de substituție cu un conținut de grăsime mai mic de 20 %;
 • Brânză de vaci;
 • Îndulcitori de masă sub formă lichidă;
 • Îndulcitori de masă sub formă de pudră;
 • Îndulcitori de masă sub formă de tablete;
 • Alimente dietetice pentru sugari, destinate unor scopuri medicale speciale, și formule speciale pentru sugari;
 • Alimente dietetice pentru sugari și copii de vârstă mică, destinate unor scopuri medicale speciale;
 • Nectaruri de fructe, nectaruri de legume și alte produse similare.[2]
 • Înghețată,
 • Șerbeturi;
 • Glazuri, sufleuri;
 • Umpluturi pentru prăjituri și jeleuri se utilizează
 • Produse de panificație;
 • Dressing-uri pentru salate, sosuri și maioneze;
 • Fabricarea biscuiților dietetici și a pâinii albe cu un conținut ridicat de celuloză;
 • Gemuri și jeleuri dietetice;
 • Sucuri și nectaruri dietetice (fără zahăr);
 • Băuturi;
 • Deserturi;
 • Produse spumante;
 • Băuturi proteice;
 • Conserve de legume și fructe.

E466 formula InfoCons Protectia Consumatorului

Cum se obține aditivul E466?

Carboximetilceluloza sodică (E 466) se obține prin esterificarea celulozei alcaline cu monocloracetat de sodiu (până la 30%) într-un mediu alcool-apă. În timpul procesului de înlocuire, amestecul de celuloză alcalină și reactiv este încălzit (50–75°C) și agitat. Gradul de substituire a celulozei modificată obținută poate fi controlat prin condițiile de reacție și utilizarea aditivilor precum solvenți organici (izopropanol). Pot apărea reacții secundare (de exemplu, formarea de glicolat de sodiu). Reacția de substituție este urmată de purificare și spălare, etape de eliminare a subproduselor și de atingere a nivelurilor de puritate specificate pentru aditivii alimentari.

Aditivul se prezintă sub formă de pudră granulată sau fibroasă, de culoare albă, cu o tentă gălbuie sau gri. Este o substanță inodoră și insipidă. Prin dizolvare în apă rece formează o soluție coloidală vâscoasă. Solubilitatea sa în apă depinde de gradul de polimerizare și de substituție. Ca substanța să fie solubilă în apă, gradul său de substituție trebuie să fie >0,43. Utilizarea aditivului în industria alimentară se face pentru un grad de substituție cuprins între 0,65-0,86. Aditivul este higroscopic. pH-ul unei soluții coloidale de concentrație 1% este cuprins între 5 și 8,5. Este o substanță insolubilă în etanol. Vâscozitatea soluțiilor coloidale ale aditivului este influențată de o serie de factori ca: temperatura, pH-ul și prezența în soluție a diverșilor ioni. Prin creșterea temperaturii la valori mari, vâscozitatea soluțiilor sale scade. La valori moderate de temperatură, procesul este reversibil.1

Există efecte secundare în urma consumării aditivului alimentar E 466?

Au fost realizate studii clinice pe  cinci voluntari de sex masculin (vârsta: 24–58 ani; greutatea corporală: 73–84 kg). Acestora li s-a administrat  395 g de CMC-Na timp de 23 de zile. Acesta  a fost bine tolerat. Au mai fost urmăriți parametrii examinați în mod obișnuit, cum ar fi cei clinici: chimie, hematologie, analize de urină, toleranță la glucoză, colesterol seric, trigliceride, fosfolipidele și concentrațiile de hidrogen și metan din respirație. Nu au fost observate efecte negative. Alte efecte precum: scurtarea timpilor de tranzit intestinal, creșterea greutății fecale sau modificări ale bilei fecale, acizilor sau grăsimile fecale au fost atribuite unui aport crescut de celuloză fără nicio semnificație toxicologică.

Într-un alt studiu 11 bărbați și femei cu vârsta cuprinsă intre  27-82 de ani, au primit doze zilnice de 10 g CMC-Na timp de peste 6 luni. Si această doză a fost bine tolerată. A mai fost realizat un examen hematologic (număr de eritrocite și leucocite, frotiurile diferențiale de leucocite și hematocrit) care nu a prezentat variații semnificative.

Studiile efectuate pe animale și pe oameni  au demonstrat că următorii aditivi celulozici: metil celuloză (E 461), hidroxipropil celuloză (E 463), hidroxipropil metil celuloză (E 464), etil metil celuloză (E 465), carboxi metil celuloză de sodiu (E 466), carboxi metil celuloză de sodiu reticulat (E 468) și carboximetil celuloza hidrolizată enzimatic (E 469) sunt celuloze modificate, nu sunt absorbiți, nu sunt fermentați și sunt eliminați intacți prin fecale.[3]

Care sunt caracteristicile aditivului E  466?

În continuare sunt prezentate caracteristicile de puritate care trebuie sa fie îndeplinite de aditivul alimentar E 466.

Sinonime

E 466                           

Carboximetilceluloz ă de sodiu, gumă de celuloză , NaCMC; CMC de sodiu
Definiția Carboximetilceluloza de sodiu este sarea de sodiu parțială a unui eter carboximetilic al celulozei, celuloza fiind obținută direct din material vegetal fibros
Denumire chimică Sarea de sodiu a eterului carboximetilic al celulozei
Formulă chimică Polimerii conțin unități de anhidroglucoză substituite, cu următoarea formulă generală:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), unde R1, R2, R3 pot fi oricare din următoarele:

-H

-CH2COONa

-CH2COOH

 

Masă moleculară

Mai mare decât aproximativ 17 000 (grad de polimerizare de aproximativ 100)

 

Compoziție Conține nu mai puțin de 99,5 % raportat la substanța anhidră
Descriere Pulbere granulată sau fibroasă de culoare albă, ușor gălbuie sau gri, puțin higroscopică, inodoră și insipidă
Solubilitate Formează o soluție coloidală vâscoasă cu apa. Insolubil în etanol
Testul spumei O soluție de probă 0,1 % se agită puternic. Nu se produce un strat de spumă.
Formare de precipitat La 5 ml soluție de probă 0,5 % se adaugă 5 ml soluție 5 % de sulfat de cupru sau de sulfat de aluminiu. Se formează un precipitat. (Acest test permite să se diferențieze carboximetilceluloza de sodiu de alți eteri ai celulozei, precum și de gelatină, de guma din semințe de carruba și de guma adragant)
Reacția de culoare Se adaugă 0,5 g pulbere de carboximetilceluloză de sodiu în 50 ml de apă și se agită pentru a se obține o dispersie omogenă. Se agită în continuare până se obține o soluție limpede și se utilizează soluția la următorul test:

La 1 mg de probă, diluată cu un volum egal de apă într-o eprubetă mică, se adaugă 5 picături de soluție de 1-naftol. Se înclină eprubeta și se toarnă cu grijă prin prelingere pe peretele eprubetei 2 ml acid sulfuric, astfel încât acesta să formeze un strat inferior. La interfață apare o culoare roșie-purpurie

 

pH Nu mai puțin de 5,0 și nu mai mult de 8,5 (soluție coloidală 1%)
Grad de substituție Nu mai puțin de 0,2 și nu  mai mult de 1,5 grupări carboximetil (-CH2COOH) per unitate de anhidroglucoză

 

Pierdere prin uscare Nu mai mult de 12 % (105 °C, pentru greutate constantă)
Arsen Nu mai mult de 3 mg/kg
Plumb Nu mai mult de 2 mg/kg
Mercur Nu mai mult de 1 mg/kg
Cadmiu Nu mai mult de 1 mg/kg
Glicolat total Nu mai mult de 0,4 %, calculat ca glicolat de sodiu raportat la substanța anhidră
Sodiu Nu mai mult de 12,4 % raportat la substanța anhidră[4]

 

Doza zilnică maximă nu este limitată.

Doza maximă de includere este nespecificata.

Conform normelor FAO/OMS, aditivul alimentar E466, poate fi utilizat ca doză zilnică admisibilă de la 0-35 mg/kilogram corp (această cifră reprezintă suma tuturor celulozelor modificate).2

 De ce este necesara utilizarea aditivului E466?

Utilizarea aditivului E 466 este o necesitate datorită capacității sale de a forma soluții vâscoase la rece (geluri) cu apa (din unele produse) pe care o leagă, fapt ce determină, stabilizarea unor sisteme alimentare (preparate semiconserve, conserve din carne, produse dietetice etc.).

Carboximetilceluloza sodică mai este necesară pentru proprietatea sa de a stabiliza unele produse alimentare, prevenind astfel precipitarea proteinelor (din soia sau cazeina din lapte), la valori de pH apropiate punctului izoelectric.

Ca agent de îngroșare, este utilizat la produse dietetice pentru copii, în umpluturi pentru plăcinte, în băuturi proteice etc. Mai trebuie menționat rolul său pentru îmbunătățirea consistenței, a texturii și a capacității de spumare a unor produse. Aditivul prezintă importanță tehnologică și prin faptul că influențează dimensiunea particulelor de zahăr din deserturi. De asemenea, poate fi un adjuvant de suspendare (în sucuri), contribuie la reținerea umidității (în produse de tip ’’cake’’) și previne sinereza etc.1

Concluzii și Reglementări legislative E

Conform anexei III partea 2 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, substanțele E 460, E 461, E 462, E 463,E 464, E 465, E 466 și E 469 sunt autorizați drept aditivi alimentari ca și substanță „qs”, alții decât substanțe suport, în toate produsele alimentare aditivate.

În urma re-evaluări aditivului alimentare E 466, grupul FAO/OMS a concluzionat că datele disponibile nu au permis o evaluare adecvată a siguranței utilizarea acestui aditiv la sugari și copii mici care consumă alimente aparținând categoriilor 13.1.5.1 alimente dietetice pentru sugari pentru scopuri medicale speciale și formule speciale pentru sugari și 13.1.5.2 alimente dietetice pentru sugari și copii mici utilizate în scopuri medicale speciale.

Autor: dr.ing. Fulvia Ancuța Manolache

[1] Elena Oranescu, Aditivii alimentari-necesitate și risc, Editura SemnE, 2005, București

[2] Regulamentul (UE) nr. 1129/2011 al comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentar

[3] EFSA ANS Panel (EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food), Younes M, Aggett P, Aguilar F, Crebelli R, Di Domenico A, Dusemund B, Filipic M, Jose Frutos M, Galtier P, Gott D, Gundert-Remy U, Georg Kuhnle G, Lambre C, Leblanc J-C, Lillegaard IT, Moldeus P,  Mortensen A, Oskarsson A, Stankovic I, Tobback P, Waalkens-Berendsen I, Wright M, Tard A, Tasiopoulou S and Woutersen RA, 2018. Scientific Opinion on the re-evaluation of celluloses E 460(i), E 460(ii), E 461, E 462, E 463, E 464, E 465, E 466, E 468 and E 469 as food additives. EFSA Journal 2018;16(1):5047, 104 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5047

[4] REGULAMENTUL (UE) NR. 231/2012 AL COMISIEI din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

sursa foto: https://pixabay.com/ro/photos/un-castron-alimente-lemn-masa-3366480/