E180 – litolrubina

Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici azoici. Conţine ioni de aluminiu şi calciu, este un colorant roşu şi se foloseşte numai pentru colorarea de suprafaţă a unor sortimente de brânză. În mod normal nu este ingerat.

Doza zilnică maximă: 1,5 mg/kg corp
Doza zilnică admisă pentru consumul umaneste de până la 1,5 mg/kg corp.

Doza maximă de includere: Nespecificat
Doza zilnică admisă pentru consumul umaneste de până la 1,5 mg/kg corp.
Nu se cunosc efecte secundare când este utilizat ca aditiv.

Contraindicații: Nu

Consumul de către copii: -1